Project ‘B’

Project ‘B’ vertaalt een andere visie op afval op basis van bananenschillen. Een banenschil is een stuk afval dat iedereen verafschuwt. Eens de schil uitgedroogd is en met bladgoud bewerkt, wordt afval een juweeltje. Lelijk wordt mooi.

Het is vergankelijk en kwetsbaar.

De mens tracht vaak dingen te vereeuwigen, te bewaren, te idealiseren. Hierdoor gaat hij in tegen de natuur, in plaats van mee te gaan. Dit door de bananenschil te bewerken, ze te vereeuwigen en idealiseren. Toch blijft ze of wordt ze juist nog vergankelijker. Ze wordt broos en breekbaar. Opnieuw zal de natuur winnen van de menselijkheid. Alles is vergankelijk.