Project ‘ElectriCity’

In het project ElectriCity tracht ik een bewustwording weer te geven van al wat er rond ons gebeurt. Al de onzichtbare stralen en connecties, Zowel in ons hoofd als in de stad en elders.. Overal zijn ze aanwezig; ze zijn niet te weerhouden. en toch zijn we op zoek naar die rust;